Cesta je cíl a cíl je tvorba...

O našem projektu

Projekt KreativníProstory.CZ je realizovaný pod záštitou Občanského sdružení Alternativa II, z.s. a zabývá se podporu umělecké tvorby a tvůrčí seberealizace, jakož i smysluplného a aktivního využívání volného času.

Poslání projektu

Posláním projektu je podpora všech tvůrčích jedinců ve všech oblastech umělecké tvorby v širokém smyslu slova umění, a to zejména prostřednictvím budování a provozování vhodných prostor, tedy zejména učeben, zkušeben, dílen, ateliérů, skladů, zázemí a ostatních potřebných prostor, které umělcům, respektive osobám zapojeným do projektu, ulehčí či usnadní rozvoji uměleckých dovedností, schopností a výkonný v oblasti jejich zájmů.

Smysl projektu

tango_couple_dancingJe-li pro společnost i jedince dle smyslu existence spolku nejprospěšnější, pokud se jedinec seberealizuje v oblasti svých zájmů, vyplývá z logiky věci, že je pro jedince, jeho společnost a tudíž i pro náš spolek nejprospěšnější i to, pokud každý jedinec bude moci ve společnosti aktivně a s minimalizovanými bariérami tvořit v oblasti svých zájmů a rozvíjet v těchto oblastech tvůrčím způsobem svého ducha i osobnost. A protože část členů našeho spolku na základě vlastních zkušeností zjistila, že jedním z nejobtížnějších a takřka nepřekonatelných problémů v začátcích samostatné umělecké tvorby jedince, je získání pro tuto činnost vhodného a finančně dostupného zázemí, respektive vhodných prostor, kde by bylo možno tvořit bez komerčního tlaku. Rozhodli jsme se, že smyslem projektu bude pomáhat umělcům v jejich tvorbě a to zejména systematickým získáváním a správou vhodných nekomerčních prostor, čímž chceme přispívat jak k individuálnímu prospěchu jednotlivých tvůrců či uměleckých skupin, tak v důsledku toho i k blahu a prospěchu našeho spolku a společnosti, neboť není dle našeho přesvědčení zdravé společnosti bez svobodné tvůrčí seberealizace a jakékoliv tvorby bez prostoru, kde by se mohla realizovat.

Cíle projektu

 • Hlavní cíl projektu spočívá v systematickém získávání volných nekomerčních prostor, využitelných pro svobodnou tvůrčí seberealizaci osob zapojených do projektu.
 • Doplňkovým cílem projektu je stimulovat a podporovat aktivní tvorbu, jakož i smysluplné využívání volného času v každém věku na území celé ČR, a to nejrůznějšími aktivitami, soutěžemi, semináři, workshopy, poskytováním vhodného vybavení a ostatními cílenými projekty/podprojekty.
 • Střednědobým cílem projektu je vybudovat do 5 let ucelenou síť provozoven dostupnou na celém území hl.m. Prahy, v kterých by se každý jedinec mohl tvůrčím způsobem realizovat v oblasti svého zájmu s minimálními náklady a maximální podporou.
 • Dlouhodobým cílem projektu je vybudovat do 15 let ucelenou síť provozoven na celém území ČR, v kterých by se každý jedinec mohl tvůrčím způsobem realizovat v oblasti svého zájmu s minimálními náklady a maximální podporou.
 • Vedlejším cílem projektu je získávání nových prostor, nemovitostí a pozemků i pro ostatní sportovní, volnočasové a vzdělávací projekty působící pod záštitou Občanského sdružení Alternativa II, z.s.

Aktuální stav projektu

            V současné době projekt disponuje a může svým členům k užívání nabídnout několik desítek zkušeben, dílen a ateliérů o celkové rozloze několika set metrů čtverečních. Smutnou realitou však je, že ani zdaleka nejsme schopni uspokojit všechny zájemce o členství v projektu a zajistit všem, kteří se na nás v současné době obracejí vhodné tvůrčí prostory, a proto se také neustále snažíme získávat nové opuštěné, zchátralé či nevyužité objekty, které na vlastní náklady uvádíme do stavu způsobilého pro jejich užívání pro rozmanitou tvůrčí a volnočasovou činnost.

Jak se zapojit či jak nám pomoci

guitar_singing_instrumentPokud máte zájem o pomoc se získáním prostoru pro Vaší osobní tvůrčí seberealizaci, vyplňte prosím „kontaktní formulář“ v příslušné sekci, tak abychom si mohli učinit ucelenou představu o tom, jaký prostor a v jaké lokalitě pro svou tvorbu sháníte a jaké vybavení pro svou činnost potřebujete. Po vyplnění formuláře (obvykle do týdne) Vás budeme kontaktovat s nabídkou vhodných volných prostor či se pro Vás pokusíme zajistit zcela nový prostor ve Vámi vybrané lokalitě. Pokud máte vytipován jakýkoliv pozemek, budovu, sklep, kryt CO či opuštěný barák, který by podle Vás bylo možné pro tvůrčí uměleckou činnost využít, byť třeba jen teoreticky, neváhejte nás kontaktovat a mi se tento prostor pro Vás a případně i další kolegy pokusíme získat, jakož i případně za pomoci zdrojů sdružení opravit, přestavět či vybavit.

 

Sídlo organizace

Kreativní prostory OSA II naleznete na mnoha místech v rámci celé ČR.

 • Terronská 894/56, 160 00 Praha 6
 • +420 777 786 476
 • info@osa2.cz
 • www.osa2.cz

Mapa

Napište nám

  Váš email (vyžadováno)

  Vaše zpráva

  captcha